logo
1500x450 Banner Opruimcoach WordPress

PGB | AWBZ | WMO

Ben je in het bezit van een Persoonsgebonden budget? Met mijn aanpak kun ook je ervaren dat er meer rust in huis komt door meer structuur en meer overzicht. Zeker daar waar een aan autisme gerelateerde stoornis en/of ADHD een rol speelt. Met de juiste indicatie kun je begeleid en gecoacht worden vanuit dit budget.

Eigen regie

Zelfstandig leven is belangrijk. De overheid stuurt steeds meer aan op zelfstandig leven onder eigen regie met steun van je omgeving waar dat nodig is. Maar hoe doe je dat dan? En wanneer ben je zelfstandig? En waar ligt voor jou de grens tussen wat je zelf kunt en waar je hulp bij nodig hebt?

Ik ondersteun jongeren op de weg naar zelfredzaamheid en zelfstandig wonen. Dat kan zijn op het gebied van omgaan met financiën, het huishouden, de administratie, persoonlijke verzorging en het omgaan met verantwoordelijkheden. Maar bij zelfstandig worden, hoort ook persoonlijke ontwikkeling: hoe ga je om met onvoorziene situaties, hoe krijg je inzicht in wat er van je verwacht wordt op school en door andere personen, hoe ga je om met besef van de realiteit?

Om deze goed op te pakken vindt er aansturing, bijsturing en ondersteuning plaats. We bespreken de praktische zaken en situaties uit de praktijk en bekijken samen hoe een en ander kan worden aangepakt. Niet alleen door er over te praten, ook door het samen te doen: we gaan samen aan de slag. Samen op weg naar een leven in eigen regie.