logo
1500x450 Banner Rendementsverbetering WordPress

Bedrijfsproces optimalisatie

Elke dienstverlenende organisatie is per definitie uniek. Jaren van organisatieontwikkeling, van groei, van vallen en opstaan, van optimaliseren hebben de organisatie gemaakt tot wat zij nu is. Niet goed, niet fout. De organisatie is geworden zoals zij is. Zij presteert in overeenstemming daarmee.

Rendementsverbetering

In deze tijd waarin flexibiliteit een grotere rol speelt, is een helder werkproces essentieel. Wil je heldere en overzichtelijke werkprocessen voor jouw ondersteunende afdeling(en) zodat zij precies weten hoe te handelen in diverse situaties? Of benut je mijn helicopterview en pak je het breder aan?

Na een eerste kennismaking kijken we samen naar hoe de werkprocessen nu zijn ingericht en hoe deze efficiënter kunnen. Een oplossing op maat werkt het best dus wat gaan we doen:

  • ik inventariseer jouw behoefte en/of die van je medewerker(s)
  • we bekijken hoe er nu gewerkt wordt en wat er beter kan
  • we maken afspraken over hoe en wanneer welke verbetering plaatsvindt
  • en als je wilt, speel ik daar een actieve rol in

Observaties van de werkwijzen en analyse van bedrijfsprocessen brengen de knelpunten in beeld èn de mogelijkheden om ze op te lossen.

De deur naar rendementsverbetering is geopend. Dit maakt het een stuk makkelijker om de keuze te maken of je mijn hulp en expertise in wilt schakelen in het verdere verbeterproces.